Kárpótlások

A holokauszt túlélők számára a MAZSÖK korábban folyósította a Német és az Osztrák kárpótlást ,valamint a Svájci humanitárius segítséget. Ezek a projektek évekkel ezelőtt lezárultak újabb igénylést beadni már nem lehet.

Folyamatban vannak a következo projektek:

- Tájékoztatás a MAZSÖK és az Oktatási és Kulturális Minisztérium között 2007. december 20-án létrejött Támogatási Szerződésről , és az ezzel kapcsolatos Kuratóriumi határozatról, valamint tájékoztatás az ombudsmannak egy állampolgári beadványra adott állásfoglalásáról.

- A magyar kormány által biztosított életjáradék folyósítása, a kapcsolódó jogszabályt lásd az 1997 évi X. törvény keretében. Jelentkezni a MAZSÖK ügyfélszolgálatán lehet telefonon, e-mail útján vagy személyesen

- Kiegészítő juttatás biztosítása azoknak, akik bizonyíthatóan az üldöztetésből eredően munkaképességüket legalább 67%-ban elveszítették, a kapcsolódó jogszabály lásd 2005. évi XXXI. törvénykeretében. Jelentkezni a MAZSÖK ügyfélszolgálatán lehet telefonon, e-mail útján vagy személyesen.